At AKP har hatt ei imponerande rekkje med valsigrar er umulig å komme unna, og suksessen kan nok tilskrivast den gode økonomiske veksten Tyrkia har opplevd i AKP-perioden. 

Det er likevel utruleg kor like desse to grafane er, som meir enn antydar ein årsakssamanheng. Sjølv om korrelasjon ikkje betyr kausalitet, er det grunn til å tru at AKP får – velfortjent – betalt for høg vekst. Det er no eit år igjen av AKP sin tredje periode med reint fleirtal i parlamentet.

Kjelde: Cenk Sidar, på Twitter.
Kjelde: Cenk Sidar, på Twitter.

Forklaring: Yerel seçimleri betyr lokalval, Genel seçimleri er parlamentsval. Den grå linja er den økonomiske vekstrata, og den gule linja er AKP sitt valresultat.

Les introartikkel om AKP-perioden her.Join the Conversation

Join the Conversation

1 comment

  1. Ny regjering klar for valinnspurt | Tyrkisk politikk Svar

    […] ein vil jobbe for. I dag er Tyrkia verdas 17. største økonomi, åtte plassar framfor Noreg. Den økonomiske suksessen til Tyrkia det siste tiåret har vore bærebjelken i AKP-suksessen, men ytterlegare vekst er påkrevd for å takle den voldsomme urbaniseringa som landet […]