TEMA: Tyrkia GJESTER: Christian Tybring-Gjedde / Ola Elvestuen / Mehmet Kaan Inan / Joakim Parslow / Morten Myksvoll PROGRAMLEDERE: Christian Borch og Stig Arild Pettersen

En tyrkisk diplomat og flere NATO-offiserer har fått innvilget asyl i Norge. De frykter tortur og fengsling dersom de reiser hjem til vår NATO-allierte Tyrkia, og har skapt en diplomatisk nøtt for det norsk-tyrkiske forholdet. For i Tyrkia bruker president Erdogan slike konflikter for alt de er verdt i kampen om å få gjennom en ny grunnlov i folkeavstemningen 16. april, en grunnlov som vil gi ham utvidet makt og mulighet til å regjere frem til 2029. Loven er kløktig utformet, mener førsteamanuensis Joakim Parslow fra UiO, mens Morten Myksvoll fra Tyrkiskpolitikk.no tror Erdogan vil tape folkeavstemningen. Og skal tyrkiske politikere få avholde valgmøter her i Norge? Nei, mener FrPs Christian Tybring-Gjedde, som møter motbør fra Venstres Ola Elvestuen og Høyres Mehmet Kaan Inan.

Vi lover høy temperatur, og endeløs innsikt!