Dei siste vekene har Tyrkia vore involvert i ein rekkje konfrontasjonar med europeiske myndigheiter, fordi dei vil drive grunnlovsvalkamp i Europa. Målet er å få folk med tyrkisk statsborgarskap til å støtte grunnlovsreforma. 

Her er ei samling med kommentarar knytt til saka:

Ei av dei mest absurde diplomatiske krisene utspant seg i helgen. «Tulipankrisa» mellom Nederland og Tyrkia er eit grelt eksempel kor ille det kan gå når heile planen er å setje hardt mot hardt.Gjestekommentar i VG

Tyrkiaekspert Morten Myksvoll tror tyrkiske politikere kommer til europeiske land for å sanke støtte til Erdogan i folkeavstemmingen. – Man prøver å få flest mulig til å stemme ja. AKP gjør det ganske godt i Europa og de kan tjene på å drive valgkamp i Europa, sier MyksvollDrammens Tidende

– Nederlands fremferd er merkelig. Den spiller rett inn i Erdogans retorikk om at EU og Europa er ute etter å ta Tyrkia. Når en tyrkisk minister ikke får tale i Nederland, mener han, er det like ille som at journalister arresteres i Tyrkia. Sånn sett er det man har gjort i Nederland nå en stor propagandaseier for Erdogan, sier han.Aftenposten

– Nå kan tyrkiske myndigheter si til sine tilhengere i Tyrkia at vi ikke får lov til å tale i Europa, mens de snakker med oss om ytringsfrihet. EU er med rette kritisk om ytringsfrihet i Tyrkia. Nå får de vist at ytringsfriheten ikke står så sterkt i Europa når en statsråd ikke får holde tale, sier han.Dagbladet