Følg opptellinga av det tyrkiske parlaments- og presidentvalet her.

Forbehold: Dette er tal som kjem frå det statlege nyheitsbyrået AA. Dei har ein tendens til å rapportere gode Erdogan-resultat først. (Hürriyet si side med valresultat) Trykk “oppdater” eller F5 viss tabellen over ikkje blir oppdatert.