• Turistar tilbake til Tyrkia

    Turistane er godt på veg til å gjenoppdage Tyrkia som feriemål, skriv E24.no. Turismen har auka 7 månadar på rad, samanlikna med fjoråret.  Heilt sidan august 2015 har turismen slitt...

  • Nedgongen brutt: Tyrkia-turismen aukar

    For første gong sidan august 2015, så aukar turisttrafikken til Tyrkia samanlikna med fjoråret. Turismen frå Noreg er fortsatt i fritt fall.  TEST

  • – Vekk med “all-inclusive”

    Tyrkia opplever ein enorm turistflukt grunna terrorfrykt og konflikt med Russland. No ser myndigheitene sitt snitt til å reformere turistsektoren, og vil fase ut såkalla "all-inclusive"-hotell.